Pełnomocnicy na wydziale

Funkcję Pełnomocników Dziekana ds. współpracy międzynarodowej i Programu Eramus+ na Wydziale Pedagogiki i Psychologii pełnią:

Instytut Pedagogiki

Dr Barbara Bilewicz-Kuźnia

ul. Narutowicza 12, pokój 20

barbara.bilewicz@poczta.umcs.lublin.pl

Instytut Psychologii

Dr Sara Filipiak

Plac Litewski 5, pokój 53

telefon: 81 537 60 78

e-mail: s.filipiak@poczta.umcs.lublin.pl