Pedagogika Rudolfa Steinera w kształceniu nauczycieli XXI wieku

Tytuł projektu: „Pedagogika Rudolfa Steinera w kształceniu nauczycieli XXI wieku”

Nr umowy: EOG/19/K1/D1/W/0014

Jednostka organizacyjna: Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego we współpracy z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii

Wartość projektu: 6 400,00 EUR

Termin realizacji: 01.03.2020 - 30.06.2020

Strona www projektu: https://www.umcs.pl/pl/pedagogika-rudolfa-steinera-w-ksztalceniu-nauczycieli-xxi-wieku,18914.htm

    Autor
    Dorota Obydź