Przestrzeń Działań Wizualnych

Przestrzeń Działań Wizualnych prowadzi działalność na rzecz środowiska akademickiego w zakresie sztuk wizualnych. Koordynatorem działań w Przestrzeni jest pani mgr Mieczysława Goś.

Działalność PDW uwzględnia studencką Galerię ACK UMCS „Chatka Żaka”, która została oficjalnie otworzona 22 września 1983 roku. Galeria ma charakter artystyczno-pedagogiczny oraz edukacyjny. W jej przestrzeni organizowane są wystawy, wykłady, konferencje, warsztaty, aukcje i plenery.

Pracownia Działań Plastycznych prowadzi działalność na rzecz środowiska akademickiego UMCS przygotowując scenografie i ekspozycje okolicznościowe związane z różnymi wydarzeniami kulturalnymi i naukowymi.

Warsztaty rozwoju manualnego dla studentów w Przestrzeni Działań Wizualnych

Warsztaty w zakresie sztuk wizualnych mają na celu pobudzanie do samodzielnego działania twórczego, rozwijanie umiejętności kreatywnego i niekonwencjonalnego myślenia, co pozwoli rozumieć, odczuwać sztukę i przestrzeń otaczającą człowieka, skłaniać do samodzielnej i zespołowej pracy oraz aktywności poznawczej. Warsztaty są prowadzone przez studentów Wydziału Artystycznego pod opieką wykładowców w ramach zdobywania doświadczenia i umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy w ramach praktyki studenckiej. Warsztaty rozwoju manualnego obejmują następujące obszary: