Honorowy patronat nad Pogotowiem Przedmaturalnym z Fizyki objął JM prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS