Honorowy patronat nad Pogotowiem Przedmaturalnym z Fizyki objął

JM prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Rektor UMCS