Partnerstwa Strategiczne NAWA - nabór wniosków

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków w programie Partnerstwa Strategiczne.

Program Partnerstwa Strategiczne skierowany jest do: uczelni, Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych; instytutów badawczych; międzynarodowych instytutów naukowych; instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

W składanym wniosku o finansowanie należy szczegółowo opisać kluczowy obszar współpracy, jaka zostanie podjęta i zrealizowana - z każdym z Partnerów Strategicznych.

Uprawnione działania w ramach Programu to:

 1. organizacja wymiany/wykładów/wizyt studyjnych/staży przemysłowych studentów, doktorantów i kadry instytucji - w siedzibie Partnerów lub przedsiębiorców, w tym dostęp osób zaangażowanych w realizację badań naukowych i prac rozwojowych do centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw/Partnerów;
 2. rozwój lub przygotowanie nowych i innowacyjnych narzędzi i metod kształcenia u Wnioskodawcy i Partnerów;
 3. opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych, które znajdą zastosowanie w działalności Wnioskodawcy oraz Partnerów;
 4. tworzenie i realizacja wysokiej jakości wspólnych studiów prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu;
 5. tworzenie zespołów w wymiarze międzynarodowym w celu prowadzenia wspólnych badań i publikacji naukowych;
 6. opracowanie i wdrożenie strategii upowszechniania efektów badań prowadzonych przez Wnioskodawcę i Partnerów;
 7. rozwój systemu zarządzania jakością w instytucjach partnerskich w zakresie podniesienia jakości kształcenia;
 8. nawiązywanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami mające na celu dostosowanie oferty edukacyjnej Wnioskodawcy do potrzeb rynkowych.

Budżet tegorocznej edycji programu Partnerstwa Strategiczne wynosi 25 mln zł. Co więcej, NAWA zastrzega sobie możliwość zwiększenia tych środków.

Maksymalne dofinansowanie pojedynczego projektu to 2 mln zł.

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 13 stycznia 2022 roku godz. 15 czasu lokalnego (Warszawa).

Ponieważ NAWA zastrzegła, że każdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie może złożyć maksymalnie trzy wnioski, prosimy o przygotowanie wstępnych fiszek projektowych i dostarczenie ich do Centrum Współpracy Międzynarodowej do dnia 19.11.2021r.

Wzór fiszki jest dostępny poniżej. Spośród wszystkich nadesłanych fiszek zostaną wybrane 3, które będą uprawnione do złożenia wniosku do NAWA z ramienia UMCS.

Ogłoszenie przez NAWA wyników naboru nastąpi do 30 czerwca 2022 roku.

Realizacja pojedynczego projektu może trwać od 12 do 24 miesięcy, pomiędzy 1 lipca 2022 roku a 30 czerwca 2024 roku.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdą Państwo na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej TUTAJ

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Centrum Współpracy Międzynarodowej:

tel. 81 537 54 58 lub 81 537 54 98

mail: cwm@umcs.pl

  Aktualności

  Data dodania
  14 października 2021