"OZE dla gmin" - relacja ze spotkania

22 czerwca br. w Auli Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbyło się spotkanie organizowane przez Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS pt. „Wspieranie efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej JST poprzez zastosowanie OZE”, skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Spotkanie miało na celu zapoczątkowanie wspólnego projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii, w który zostaną zaangażowane lubelskie uczelnie, samorządy oraz firmy z branży energetycznej.

W spotkaniu udział wzięli JM Rektor UMCS - prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS – prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego - dr Przemysław Litwiniuk, Dyrektor Generalny Eolfi Polska - Andrzej Gromadziński oraz ponad 50 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

JM Rektor UMCS, prof. Stanisław Michałowski podczas powitania uczestników spotkania podkreślił, że możliwości współpracy z gminami są bardzo szerokie. „Samorządy mają ogromne potrzeby w wielu dziedzinach, w tym z zakresu odnawialnych źródeł energii, a UMCS ze swoim 70-letnim doświadczeniem naukowym i badawczym może być dużym wsparciem. Ponadto współpraca Uczelni z biznesem przy aplikowaniu o dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej jest konieczna. Uniwersytet jest otwarty na innowacyjne projekty, w tym te, które kierowane są do gmin”.

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski zapewnił: „Jesteśmy w stanie przygotowywać ocenę oddziaływania na środowisko dla poszczególnych jednostek umiejscawiających inwestycje z zakresu OZE, farm wiatrowych, fotowoltaicznych czy biogazowni. Cieszymy się z tak dużego zainteresowania podjętą inicjatywą i zapraszamy do dalszych działań”.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, dr Przemysław Litwiniuk zadeklarował zaangażowanie Sejmiku WL w podjętą inicjatywę. Podziękował organizatorom za „umożliwienie rozmowy na temat ważnego kierunku jakim jest uczynienie z naszego regionu obszaru bardziej efektywnego energetycznie, bo problematyka jest trudna i wielowątkowa. Wymaga zaangażowania wszystkich stron, a Uniwersytet ze swoim wieloletnim doświadczeniem może być dobrym partnerem do merytorycznych i wartościowych projektów”.

Podczas spotkania dr Marcin Kozieł z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS zapoznał uczestników ze stanem obecnym i perspektywami rozwoju OZE w województwie lubelskim, natomiast partner spotkania - Dyrektor Generalny Eolfi Polska, Andrzej Gromadziński przedstawił praktyczne aspekty wykorzystanie technologii OZE w optymalizacji zużycia energii na przykładzie gmin.

O możliwościach realizacji wspólnych projektów z zakresu OZE przez samorządy w okresie finansowania 2014-2020 mówiła Kierownik Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lublinie, pani Karolina Matras.

Na koniec uczestnicy uzyskali informacje dotyczące aspektów prawnych współpracy JST z otoczeniem zewnętrznym przy realizacji wspólnych projektów oraz praktyczne wskazówki dotyczące aplikowania o fundusze zewnętrzne.

Spotkanie zakończono deklaracją kilkunastu gmin zainteresowanych nawiązaniem współpracy z UMCS i partnerami zewnętrznymi we wspólnym aplikowaniu o dofinansowanie krajowe bądź unijne z zakresu wspierania efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego poprzez zastosowanie OZE.

Przedsięwzięcie zrealizowane na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS było kolejnym spotkaniem skierowanym do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego organizowanym przez Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS.

O spotkaniu w mediach:
http://lublin.tvp.pl/20565057/umcs-i-lubelskie-firmy-razem-po-oze
http://moje.radio.lublin.pl/zielona-energia-jest-oplacalna.html

    Aktualności

    Data dodania
    24 czerwca 2015