Osoby uprawnione do prowadzenia seminariów i proseminariów w roku ak. 2022/2023

Lista osób uprawnionych do prowadzenia seminariów licencjackich, seminariów magisterskich oraz proseminariów na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w roku akademickim 2022/2023

Europeistyka

W roku akademickim 2022/2023 uprawnieni do prowadzenia seminariów  licencjackich, seminariów magisterskich oraz proseminariów na kierunkach: europeistyka są pracownicy Wydziału Filozofii i Socjologii posiadający przynajmniej stopień naukowy doktora.

Osoby które zgłosiły opisy seminariów:


Filozofia

W roku akademickim 2022/2023 uprawnieni do prowadzenia seminariów  licencjackich, seminariów magisterskich oraz proseminariów na kierunkach: filozofia są pracownicy Wydziału Filozofii i Socjologii posiadający przynajmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie Filozofia.

Osoby które zgłosiły opisy seminariów/proseminariów:

Kreatywność społeczna

W roku akademickim 2022/2023 uprawnieni do prowadzenia seminariów  licencjackich, na kierunku: kreatywność społeczna są niżej wymienieni pracownicy Wydziału Filozofii i Socjologii:

  • prof. dr hab. Teresa Pękala
  • dr Rafał Czekaj
  • dr Krzysztof Rojek
  • dr Justyna Rynkiewicz
  • dr Elżbieta Szul
  • dr Dorota Tymura
  • dr Damian Winczewski

Dodatkowo na kierunku kreatywność społeczna do prowadzenia wyżej wymienionych zajęć (o ile występują w programie studiów) są uprawnione: dr Anna Tychmanowicz (WPiP) oraz dr hab. Małgorzata Kuśpit, prof. UMCS (WPiP).

W uzasadnionych merytorycznie przypadkach, na wniosek studenta, możliwe jest prowadzenie seminarium przez inną osobę.

Kognitywistyka

W roku akademickim 2022/2023 uprawnieni do prowadzenia seminariów  licencjackich na kierunku: kognitywistyka są niżej wymienieni pracownicy Wydziału Filozofii i Socjologii:

W roku akademickim 2022/2023 uprawnieni do prowadzenia seminariów  magisterskich na kierunku: kognitywistyka są niżej wymienieni pracownicy Wydziału Filozofii i Socjologii:

Dodatkowo na kierunku kognitywistyka (I i II st.) do prowadzenia wyżej wymienionych zajęć  (o ile występują w programie studiów) uprawnieni są:  dr Hubert Kowalewski (WF), dr Paweł Koniak (WPiP), dr hab. Grzegorz Wójcik prof. UMCS (WMFiI ), dr Konrad Żyśko (WF).

W uzasadnionych merytorycznie przypadkach, na wniosek studenta, możliwe jest prowadzenie seminarium przez inną osobę.

Socjologia i Zarządzanie w politykach publicznych

W roku akademickim 2022/2023 uprawnieni do prowadzenia seminariów  licencjackich na kierunkach: socjologia, zarządzanie w politykach publicznych są pracownicy Wydziału Filozofii i Socjologii posiadający stopień naukowy doktora w dyscyplinie.

W roku akademickim 2022/2023 uprawnieni do prowadzenia seminariów  magisterskich na kierunku: socjologia są pracownicy Wydziału Filozofii i Socjologii posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie.

Powyższa lista osób, w uzasadnionych przypadkach, może być zmodyfikowana.