Osoby uprawnione do prowadzenia seminariów i proseminariów w roku ak. 2021/2022

Lista osób uprawnionych do prowadzenia seminariów licencjackich, seminariów magisterskich oraz proseminariów na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS
w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 uprawnieni do prowadzenia seminariów  licencjackich, seminariów magisterskich oraz proseminariów  na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filozofii i Socjologii są pracownicy Wydziału Filozofii i Socjologii posiadający przynajmniej stopień naukowy doktora w dyscyplinie, do której zadeklarowali swoje przypisanie i do której jest również przypisany dany kierunek studiów.

Dodatkowo na kierunku kreatywność społeczna do prowadzenia wyżej wymienionych zajęć (o ile występują w programie studiów) jest uprawniona dr Anna Tychmanowicz (WPiP).

Dodatkowo na kierunku kognitywistyka (I i II st.) do prowadzenia wyżej wymienionych zajęć  (o ile występują w programie studiów) uprawnieni są:  prof. dr hab. Wiesław Kamiński (WMFiI);  dr Hubert Kowalewski (WF), dr Paweł Koniak (WPiP), dr hab. Grzegorz Wójcik prof. UMCS (WMFiI ), dr Konrad Żyśko (WF).

Powyższa lista osób, w uzasadnionych przypadkach, może być zmodyfikowana.