Osiągnięcia studentów

W pięciu ostatnich latach Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymało aż 22 studentów Wydziału Artystycznego UMCS:

 • na rok akademicki 2019/2020 – 5 studentów,
 • na rok akademicki 2018/2019 – 9 studentów,
 • na rok 2017/2018 – 4 studentów,
 • na rok 2016/2017 – 2 studentów,
 • na rok 2015/2016 – 2 studentów,
 • na rok 2014/2015 – 1 student.

OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH 2014-2020:

 181 UDZIAŁÓW W WYSTAWACH I KONKURSACH SZTUKI
   26 NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

 

 

 OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW KIERUNKU JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA 2015-2019 

Program studiów kierunku jazz i muzyka estradowa zakłada wprowadzanie studentów do twórczości artystycznej, informowanie ich o konkursach i festiwalach, przygotowywanie występów. 

Rezultatem są osiągnięcia międzynarodowe studentów kierunku: 

 • 2015 - Międzynarodowe Spotkania Wokalistów Jazzowych - Zamość - II miejsce - Halina Masiuk 
 • 2015 - Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy Muzyki Rozrywkowej i Popularnej Giżycko 2015 - III miejsce - Karol Kozak 
 • 2018 - Międzynarodowy Festiwal w Słonecznym Brzegu, Bułgaria - I miejsce - Monika Szymczyk 
 • 2018 - Festival Internazionale delle Arti "Orpheus in Italy", Włochy - II miejsce - Monika Szymczyk 
 • 2019 - Brazylia - trasa koncertowa muzyki gospel z Abrahamem Diomande 14 - 25 listopada (Martyna Sabak - voc, Katarzyna Motyka - voc, Arkariusz Borzęcki - bg, Piotr Karczewski - dr, Mateusz Strzempa - p, Jakub Stasikowski - g

W ostatnich pięciu latach studenci Instytutu Muzyki (w tym dwukrotnie studenci kierunku jazz i muzyka estradowa) zdobywali tytuł Najlepszego Absolwenta Wydziału Artystycznego. Dwukrotnie (w roku 2015 i 2019) tytuł Najlepszego Absolwenta całego Uniwersytetu zdobyli studenci Instytutu Muzyki. Tytuł Najlepszego Absolwenta Wydziału Artystycznego 2019 i Srebrny Medal uzyskał absolwent kierunku jazz i muzyka estradowa  lic. Przemysław Jaworucki. Tytuł Najlepszego Absolwenta UMCS 2019 i Złoty Medal uzyskał absolwent Instytutu Muzyki studiów II stopnia edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej mgr Tomasz Deutryk, który ukończył wcześniej licencjat na naszym kierunku jazz i muzyka estradowa

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,51,nasz-najlepszy-absolwent-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-roku-2018-2019,83033.chtm

OSIĄGNIĘCIA STUDENTÓW KIERUNKU GRAFIKA  2015-2019 

Tytuł najlepszego absolwenta Wydziału Artystycznego oraz Srebrny Medal i nagrodę pieniężną   otrzymał w roku 2018 Kamil Jerzyk z kierunku grafika, studia II stopnia. 

Nagrody międzynarodowe studentów kierunku grafika, studia jednolite:

KINGA LEWICKA, Victor Stuyvaert Prize, 22 International Bookplates and Small Printmaking Competition 2019, Stedelijke Musea, Sint Niklaas, Belgia, 14 kwietnia 2019;    Nagrodzona praca: “SHY”, linoryt barwny, 2018

HANNA POPRUHA, Amber Award, 5th ‘Enter into Art ‘ International Installations 2019, Kulturbunker, Kolonia, Niemcy, lipiec 2019;   Nagrodzona praca: „ELEMENTUM II”, akwaforta, 2019 

Tytuł Najbardziej umiędzynarodowionego studenta UMCS i nagrodę pieniężną dla Hanny Popruhy z kierunku grafika przyznała w dniu 25 listopada 2019 r. Fundacja Santander Universidades  https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,51,nasza-studentka-najbardziej-umiedzynarodowionym-studentem-umcs,84364.chtm