Osiągnięcia studentów

Drodzy Studenci,

Wydział Biologii i Biotechnologii to profesjonalna i wykwalifikowana kadra dydaktyczna, nowoczesna i stale ulepszana infrastruktura badawczo-dydaktyczna, ale przede wszystkim studenci. Poprzez swoje uczestnictwo nie tylko w zajęciach dydaktycznych, ale również w badaniach naukowych, popularyzacji wiedzy, organizacji wszelkiego rodzaju akcji i wydarzeń promujących nasz Wydział i Uczelnię przyczyniacie się do wysokiego poziomu kształcenia i wspaniałej atmosfery panującej na Wydziale. W dorocznych raportach przedstawiających funkcjonowanie Wydziału, ważnym elementem są aktywności i osiągnięcia studentów. O wielu z nich możemy nie wiedzieć, dlatego zwracamy się do Was z serdeczną prośbą, abyście pomogli nam stworzyć bazę danych Waszych aktywności i osiągnięć wypełniając załączony formularz. Podzielcie się z nami i pochwalcie swoimi osiągnięciami! Wyniki analizy przesłanych przez Państwa danych zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej. Mamy nadzieję, że będzie ona sukcesywnie uzupełniana i kreowana przy Waszym aktywnym udziale.
Będziemy wdzięczne za przesłanie wypełnionego formularza do dnia 18 grudnia 2020 r. na adres email: iwona.stanko@poczta.umcs.lublin.pl.

Z góry dziękując za współpracę serdecznie Państwa pozdrawiamy,
Joanna Czarnecka – dziekan
Małgorzata Wójcik - prodziekan