Organizatorzy

 • Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
 • Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Sekcja Badawcza: Mediatyzacja – Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej

Komitet Naukowy:

 • Prof. dr hab. Iwona Hofman
 • Dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ
 • Dr hab. Magdalena Ratajczak, prof. UWr
 • Dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska
 • Dr hab. Mariusz Kolczyński, prof. UŚ
 • Dr Justyna Arendarska
 • Dr Bartłomiej Łódzki
 • Dr Wojciech Maguś
 • Dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH
 • Dr hab. Jakub Nowak
 • Dr hab. Ewa Nowak-Teter, prof. UMCS
 • Dr hab. Dorota Piontek, prof. UAM
 • Dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak
 • Dr Olgierd Annusewicz
 • Dr Łukasz Wojtkowski

Komitet Organizacyjny: