Organizacje w Social Mediach

Wydział Artystyczny:

 • Koło Naukowo-Artystyczne Frakcja Sucha Facebook
 • Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Muzyki Jazzowej TAKE SWING Facebook Instagram
 • Studenckie Koło Wokalno-Aktorskie Facebook

Wydział Biologii i Biotechnologii:

 • Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej UMCS Facebook
 • Studenckie Koło Naukowe Biochemików Facebook
 • Studenckie Koło Naukowe Biologów UMCS Facebook
 • Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów "Mikron" Facebook Instagram
 • Studenckie Koło Naukowe Fitochemików Facebook
 • Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów Bakcyl Facebook
 • Studenckie Koło Naukowe Neurobiologów Facebook

Wydział Chemii:

Wydział Ekonomiczny:

Wydział Filologiczny:

Wydział Filozofii i Socjologii:

Wydział Historii i Archeologii:

 • Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej im. Z. Balickiego Facebook
 • Koło Metodologiczne Historyków UMCS Facebook Instagram
 • Koło Naukowe Amatorów Antyku UMCS Facebook
 • Koło Naukowe Historyków Studentów UMCS Facebook www
 • Koło Naukowe Studentów Archeologii UMCS w Lublinie Facebook Instagram
 • Koło Naukowe Studentów Krajoznawców UMCS Facebook www
 • Studenckie Koło Naukowe Archiwistów Facebook
 • Studenckie Koło Naukowe Epigrafików UMCS Exploratio Facebook

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki:

 • Koło Dydaktyków MaFiI Facebook
 • Koło Naukowe Studentów Fizyki Facebook www
 • Studenckie Koło Naukowe Informatyki Facebook www
 • Studenckie Koło Naukowe Matematyków "Akademia Platońska" Facebook

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej:

Wydział Pedagogiki i Psychologii:

 • Koło Naukowe Pedagogów i Animatorów Zabawy Facebook Instagram YouTube Blog
 • Koło Naukowe Pedagogów Opiekuńczych UMCS Facebook
 • Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych im. Z. Sękowskiej "Sięgam poMoc" Facebook
 • Koło Naukowe Psychologów UMCS Facebook Instagram
 • Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej Facebook 
 • Koło Naukowe Twórczych Pedagogów Resocjalizujących Facebook
 • Studenckie Koło Naukowe Psychologii "Adesse" Facebook

Wydział Politologii i Dziennikarstwa:

Wydział Prawa i Administracji:

 • Koło Kryminalistyki i Prawa Dowodowego UMCS Facebook
 • Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego Facebook
 • Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych Facebook
 • Koło Naukowe Mediacji i Negocjacji UMCS Facebook
 • Koło Naukowe Myśli Ekonomiczno-Prawnej im. Romana Rybarskiego Facebook
 • Koło Naukowe Praw Człowieka i Filozofii Prawa Facebook
 • Koło Naukowe Prawa Karnego Porównawczego Facebook Instagram
 • Koło Naukowe Prawa Medycznego Lex Medica UMCS Facebook Instagram
 • Koło Naukowe Prawa Ochrony Zwierząt UMCS Facebook
 • Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS Facebook
 • Koło Naukowe Prawa Pracy UMCS Facebook
 • Koło Naukowe Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego UMCS Facebook
 • Koło Naukowe Prawa Rzymskiego UMCS Facebook Instagram
 • Koło Naukowe Prawa Sportowego Facebook
 • Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej Facebook www
 • Koło Naukowe Prawa Zamówień Publicznych UMCS Facebook
 • Koło Naukowe Procedur Administracyjnych Facebook
 • Koło Naukowe Socjologii Prawa UMCS Facebook
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego UMCS Facebook
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego UMCS Facebook Instagram www
 • Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS Facebook Instagram www
 • Studenckie Koło Naukowe Profesji Prawniczych Facebook
 • Studenckie Penalne Koło Naukowe Facebook
 • Studenckie Koło Naukowe Historyków Prawa Facebook

Wydział Zamiejscowy w Puławach:

Szkoły Doktorskie UMCS:

 • Koło Naukowe Szkół Doktorskich Facebook

Organizacje Ogólnouczelniane:

Organizacje Rejestrowe: