Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Rok akademicki 2021/2022 trwa od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. i obejmuje:

 1. SEMESTR ZIMOWY - trwa od 1 października 2021 r. do 19 lutego 2022 r., w tym:Przerwę międzysemestralną – od 20 do 27 lutego 2022 r.
  1. okres zajęć dydaktycznych – od 1 października do 22 grudnia 2021 r.
  2. wakacje zimowe – od 23 grudnia 2021 r. do 7 stycznia 2022 r.
  3. okres zajęć dydaktycznych – od 8 stycznia do 5 lutego 2022 r.
  4. zimową sesję zaliczeniowo-egzaminacyjną – od 6 do 19 lutego 2022 r.
 2. SEMESTR LETNI - trwa od 28 lutego do 17 lipca 2022 r., w tym:WAKACJE LETNIE - od 18 lipca do 30 września 2022 r.
  1. okres zajęć dydaktycznych – od 28 lutego do 13 kwietnia 2022 r.
  2. wakacje wiosenne – od 14 do 20 kwietnia 2022 r.
  3. okres zajęć dydaktycznych – od 21 kwietnia do 26 czerwca 2022 r.
  4. letnią sesję zaliczeniowo-egzaminacyjną
 3. Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe:
  1. do 28 lutego 2022 r. – z zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej;
  2. do 25 września 2022 r. – z letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej, z wyłączeniem miesiąca sierpnia.

Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są następujące dni:

 • 1 października 2021 r. – dla studentów I roku ze względu na immatrykulację
 • 23 października 2021 r. (sobota) – Inauguracja roku akademickiego 2021/2022
 • 30-31 października 2021 r.
 • 1-2 listopada 2021 r.
 • 11 listopada 2021 r.
 • 23-31 grudnia 2021 r.
 • 1-7 stycznia 2022 r.
 • 14-20 kwietnia 2022 r.
 • 30 kwietnia 2022 r.
 • 1-4 maja 2022 r.
 • 5 czerwca 2022 r.
 • 16 czerwca 2022 r.
 • 17 czerwca 2022 r. – z wyłączeniem studiów niestacjonarnych.

 • 1 października 2021 r. (piątek) przeznaczony jest na immatrykulację studentów I roku studiów, z zastrzeżeniem ust. 6. Studenci lat wyższych odbywają w tym dniu zajęcia dydaktyczne zgodnie z planem zajęć.
 • 4 lutego 2022 r. (piątek) jest dodatkowym dniem zajęć w szczególności dla studentów I roku studiów.
 • 2 lutego 2022 r. (środa) jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w czwartki, o ile nie zrealizowali założonych programem kształcenia wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.
 • 17 czerwca 2022 r. (piątek) jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 w niedziele, o ile nie zrealizowali założonych programem kształcenia wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.
 • Okres od 26 do 30 września 2022 roku przeznaczony jest na załatwienie spraw organizacyjnych, związanych z zakończeniem roku akademickiego 2021/2022 i rozpoczęciem roku akademickiego 2022/2023.

Rok akademicki 2020/2021 trwa od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. i obejmuje:

1. SEMESTR ZIMOWY - trwa od 1 października 2020 r. do 17 lutego 2021 r., w tym:

 • okres zajęć dydaktycznych – od 1 października do 22 grudnia 2020 r.
 • wakacje zimowe – od 23 grudnia 2020 r. do 6 stycznia 2021 r. 
 • okres zajęć dydaktycznych – od 7 stycznia do 3 lutego 2021 r. 
 • zimową sesję zaliczeniowo-egzaminacyjną * – od 4 do 17 lutego 2021 r.

2. Przerwę międzysemestralną – od 18 do 24 lutego 2021 r.

3. SEMESTR LETNI - trwa od 25 lutego do 13 lipca 2021 r., w tym:

 • okres zajęć dydaktycznych – od 25 lutego do 31 marca 2021 r.
 • wakacje wiosenne – od 1 kwietnia do 7 kwietnia 2021 r. 
 • okres zajęć dydaktycznych – od 8 kwietnia do 22 czerwca 2021 r. 
 • letnią sesję zaliczeniowo-egzaminacyjną* – od 23 czerwca do 13 lipca 2021 r.

4. WAKACJE LETNIE - od 14 lipca do 30 września 2021 r.

5. Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe:

 • do 28 lutego 2021 r. – z zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej; * w tym terminie odbywają się wszystkie programowe zaliczenia i egzaminy (tzw. pierwsze podejście).
 • do 24 września 2021 r. – z letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej, z wyłączeniem miesiąca sierpnia.

Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są następujące dni:

 • 1 października 2020 r. – dla studentów I roku ze względu na immatrykulację 
 • 23 października 2020 r. – Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 
 • 31 października 2020 r.
 • 1 listopada 2020 r.
 • 2 listopada 2020 r.
 • 11 listopada 2020 r.
 • 23 grudnia 2020 r.
 • 24 grudnia 2020 r.
 • 25 grudnia 2020 r.
 • 26 grudnia 2020 r.
 • 27 grudnia 2020 r.
 • 28 grudnia 2020 r.
 • 29 grudnia 2020 r.
 • 30 grudnia 2020 r.
 • 31 grudnia 2020 r.
 • 1 stycznia 2021 r.
 • 2 stycznia 2021 r.
 • 3 stycznia 2021 r.
 • 4 stycznia 2021 r.
 • 5 stycznia 2021 r.
 • 6 stycznia 2021 r.
 • 1 kwietnia 2021 r.
 • 2 kwietnia 2021 r.
 • 3 kwietnia 2021 r.
 • 4 kwietnia 2021 r.
 • 5 kwietnia 2021 r.
 • 6 kwietnia 2021 r.
 • 7 kwietnia 2021 r.
 • 1 maja 2021 r.
 • 2 maja 2021 r.
 • 3 maja 2021 r.
 • 23 maja 2021 r.
 • 3 czerwca 2021 r.
 • 4 czerwca 2021 r.

6. Liczba poszczególnych dni tygodnia w semestrze zimowym i letnim 2020/2021 kształtuje się następująco:

 • semestr zimowy: Pn Wt Śr Czw. Pt Sb Nd 15 15 14+1 15+1 15 15 15
 • semestr letni: Pn Wt Śr Czw. Pt Sb Nd 15 15 15 15 15 15 14+1

7. Szczegółowe terminy zaliczeń i egzaminów ustalają prowadzący w porozumieniu ze starostą roku.

8. Egzaminy nie mogą kolidować z zajęciami dydaktycznymi.

9. Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych. Do zrealizowania wskazanego w programie kształcenia i planie studiów wymiaru godzin wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.

10. 1 października 2020 r. (czwartek) przeznaczony jest na immatrykulację studentów I roku studiów. Studenci lat wyższych odbywają w tym dniu zajęcia dydaktyczne zgodnie z planem zajęć.

11. 28 stycznia 2021 r. jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów I roku studiów, którzy w dniu 1 października 2020 r. uczestniczyli w immatrykulacji.

12. 2 lutego 2021 r. (wtorek) jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w środy, o ile nie zrealizowali założonych programem kształcenia wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.

13. 22 czerwca 2021 r. (wtorek) jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 w niedziele, o ile nie zrealizowali założonych programem kształcenia wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.

14. Okres od 25 do 30 września 2021 roku przeznaczony jest na załatwienie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2020/2021 i rozpoczęciem roku akademickiego 2021/2022.