Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Semestr zimowy – od 1 października 2018 r. do 18 lutego 2019 r., w tym:

 1. okres zajęć dydaktycznych – od 1 października do 20 grudnia 2018 r.
 2. wakacje zimowe – od 21 grudnia 2018 r. do 6 stycznia 2019 r.
 3. okres zajęć dydaktycznych – od 7 stycznia do 4 lutego 2019 r.
 4. zimowa sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna – od 5 do 18 lutego 2019 r.

Przerwa międzysemestralna – od 19 do 25 lutego 2019 r.

Semestr letni – od 26 lutego do 14 lipca 2019 r., w tym:

 1. okres zajęć dydaktycznych – od 26 lutego do 17 kwietnia 2019 r.
 2. wakacje wiosenne – od 18 do 24 kwietnia 2019 r.
 3. okres zajęć dydaktycznych – od 25 kwietnia do 23 czerwca 2019 r.
 4. letnia sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna – od 24 czerwca do 14 lipca 2019 r.

Wakacje letnie – od 15 lipca do 30 września 2019 r.

Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe

 1. do 28 lutego 2019 r. – z zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej;
 2. do 24 września 2019 r. – z letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej, z wyłączeniem miesiąca sierpnia

Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są następujące dni:

 • 1 października 2018 r. – dla studentów I roku ze względu na immatrykulację
 • 23 października 2018 r. – Inauguracja roku akademickiego 2018/2019
 • 31 października 2018 r.
 • 1 listopada 2018 r.
 • 2 listopada 2018 r.
 • 11 listopada 2018 r.
 • 21 grudnia 2018 r.
 • 22 grudnia 2018 r.
 • 23 grudnia 2018 r.
 • 24 grudnia 2018 r.
 • 25 grudnia 2018 r.
 • 26 grudnia 2018 r.
 • 27 grudnia 2018 r.
 • 28 grudnia 2018 r.
 • 29 grudnia 2018 r.
 • 30 grudnia 2018 r.
 • 31 grudnia 2018 r.
 • 1 stycznia 2019 r.
 • 2 stycznia 2019 r.
 • 3 stycznia 2019 r.
 • 4 stycznia 2019 r.
 • 5 stycznia 2019 r.
 • 6 stycznia 2019 r.
 • 1 maja 2019 r.
 • 2 maja 2019 r.
 • 3 maja 2019 r.
 • 4 maja 2019 r.
 • 5 maja 2019 r.
 • 9 czerwca 2019 r.
 • 20 czerwca 2019 r.

Liczba poszczególnych dni tygodnia w semestrze zimowym i letnim 2018/2019

Semestr zimowy:

Pn

Wt

Śr

Czw.

Pt

Sb

Nd

15

15

15

15

14+1

15

14+1

Semestr letni:

Pn

Wt

Śr

Czw.

Pt

Sb

Nd

15

15

15

14+1

15

15

15

 • Szczegółowe terminy zaliczeń i egzaminów ustalają prowadzący w porozumieniu ze starostą roku.
 • Egzaminy nie mogą kolidować z zajęciami dydaktycznymi.
 • Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych. Do zrealizowania wskazanego w programie kształcenia i planie studiów wymiaru godzin wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.
 • 1  października 2018 r. (poniedziałek) przeznaczony jest  na immatrykulację studentów I roku studiów. Studenci lat wyższych odbywają w tym dniu zajęcia dydaktyczne zgodnie z planem zajęć.
 • 28 stycznia 2019 r. jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów I roku studiów  i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 w poniedziałki, o ile nie zrealizowali założonych programem kształcenia wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.
 • 4 lutego 2019 r. jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne  w  semestrze  zimowym  roku  akademickiego  2018/2019 w piątki, o ile nie zrealizowali założonych programem kształcenia wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.
 • 10 lutego 2019 r. jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne  w  semestrze  zimowym  roku  akademickiego  2018/2019 w niedziele, o ile nie zrealizowali założonych programem kształcenia wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.
 • 18 czerwca 2019 r. jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują  zajęcia  dydaktyczne  w semestrze   letnim   roku   akademickiego   2018/2019 w czwartki, o ile nie zrealizowali założonych programem kształcenia wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.
 • Okres od 25 do 30 września 2019 roku przeznaczony jest na załatwienie spraw organizacyjnych   związanych z zakończeniem roku akademickiego 2018/2019 i rozpoczęciem roku akademickiego 2019/2020.