Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Semestr zimowy trwa od 1 października 2017 r. do 14 lutego 2018 r., w tym:

 1. okres zajęć dydaktycznych – od 2 października do 21 grudnia 2017 r.
 2. wakacje zimowe – od 22 grudnia 2017 r. do 2 stycznia 2018 r.
 3. okres zajęć dydaktycznych – od 3 do 31 stycznia 2018 r.
 4. zimowa sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna* – od 1 do 14 lutego 2018 r.

Przerwa międzysemestralna - od 15 do 21 lutego 2018 r.

Semestr letni trwa od 22 lutego do 13 lipca 2018 r., w tym:

 1. okres zajęć dydaktycznych – od 22 lutego do 28 marca 2018 r.
 2. wakacje wiosenne – od 29 marca do 4 kwietnia 2018 r.
 3. okres zajęć dydaktycznych – od 5 kwietnia do 22 czerwca 2018 r.
 4. letnią sesję zaliczeniowo-egzaminacyjną* – od 23 czerwca do 13 lipca 2018r.*;

* w tym terminie odbywają się wszystkie programowe zaliczenia i egzaminy (tzw. pierwsze podejście).

Wakacje letnie - od 14 lipca do 30 września 2018 r.

Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe odbywają się:

 • do 28 lutego 2018 r. – z zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej;
 • do 24 września 2018 r. – z letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.

Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są następujące dni:

 • 1 października 2017 r. – Immatrykulacja dla studentów niestacjonarnych
 • 2 października 2017 r. - Immatrykulacja dla studentów stacjonarnych
 • 23 października 2017 r. - Inauguracja roku akademickiego 2017/2018
 • 31 października 2017 r.
 • 1 listopada 2017 r.
 • 2 listopada 2017 r.
 • 11 listopada 2017 r.
 • 24 grudnia 2017 r.
 • 25 grudnia 2017 r.
 • 26 grudnia 2017 r.
 • 1 stycznia 2018 r.
 • 2 stycznia 2018 r.
 • 6 stycznia 2018 r.
 • 30 kwietnia 2018 r.
 • 1 maja 2018 r.
 • 2 maja 2018 r.
 • 3 maja 2018 r.
 • 4 maja 2018 r.
 • 19 maja 2018 r.
 • 20 maja 2018 r.
 • 31 maja 2018 r.
 • 1 czerwca 2018 r.

Liczba poszczególnych dni tygodnia w semestrze zimowym i letnim 2017/2018

 • semestr zimowy:

  Pn Wt Śr Czw Pt Sob Nd
  14+1 15 15 15 15 13+2 15


 • semestr letni

  Pn Wt Śr Czw Pt Sob Nd
  15 15 15 15 15 15 15
 • Szczegółowe terminy egzaminów ustalają dziekani wydziałów.
 • Egzaminy nie mogą kolidować z zajęciami dydaktycznymi.
 • Dziekani zobowiązani są do zapewnienia pełnej realizacji planowanych godzin zajęć dydaktycznych. Do zrealizowania wskazanego w programie kształcenia i planie studiów wymiaru godzin wykorzystane mogą zostać metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning). Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość regulują odrębne przepisy.
 • 31 stycznia 2018 r. (środa) jest dodatkowym dniem zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 w poniedziałki.
 • 3 i 4 luty 2018 r. (sobota – niedziela) są dodatkowymi dniami zajęć dla studentów i nauczycieli, którzy realizują zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 w soboty, o ile nie zrealizowali założonych programem kształcenia wymaganych godzin zajęć dydaktycznych.
 • Okres od 25 do 30 września 2018 roku przeznaczony jest na załatwienie spraw organizacyjnych, związanych z zakończeniem roku akademickiego 2017/2018 i rozpoczęciem roku akademickiego 2018/2019.