Organizacja roku akademickiego 2016/2017

Rok akademicki 2016/2017 trwa od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. i obejmuje:

SEMESTR ZIMOWY - trwa od 1 października 2016 r. do 22 lutego 2017 r., w tym:

  • okres zajęć dydaktycznych – od 2 października do 21 grudnia 2016r.
  • wakacje zimowe – od 22 grudnia 2016 r. do 2 stycznia 2017 r.
  • okres zajęć dydaktycznych – od 3 stycznia do 1 lutego 2017 r.
  • zimowa sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna – od 2 do 15 lutego 2017 r.

PRZERWA MIĘDZYSEMESTRALNA – od 16 do 22 lutego 2017 r.

SEMESTR LETNI - trwa od 23 lutego do 12 lipca 2017 r., w tym:

  • okres zajęć dydaktycznych – od 23 lutego do 12 kwietnia 2017 r.
  • wakacje wiosenne – od 13 do 19 kwietnia 201 7 r.
  • okres zajęć dydaktycznych – od 20 kwietnia do 21 czerwca 2017 r.
  • letnią sesję zaliczeniowo - egzaminacyjną – od 22 czerwca do 12 lipca 2017 r.

WAKACJE LETNIE - od 13 lipca do 30 września 2017 r.

Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe odbywają się do:

  • 28 lutego 2017 r. – z zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej
  • 24 września 2017 r. – z letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej

Dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są następujące dni: 1 października 2016 r. – Immatrykulacja. 23 października 2016 r. – Inauguracja roku akademickiego 2016/2017, 31 października 2016 r., 1 listopada 2016 r., 2 listopada 2016 r., 11 listopada 2016 r., 24 grudnia 2016 r., 25 grudnia 2016 r., 26 grudnia 2016 r., 1 stycznia 2017 r., 2 stycznia 2017 r., 6 stycznia 2017 r., 1 maja 2017 r., 2 maja 2017 r., 3 maja 2017 r., 15 czerwca 2017 r.