Organizacja roku akademickiego 2013/2014


Organizacja roku akademickiego 2013/2014


PISMO OKÓLNE Nr 3/2013 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2013/2014


Na podstawie art 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz § 16 ust. 3 Regulaminu studiów w UMCS, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII-39.3/12 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu studiów, określam, co następuje:

§ 1

Rok akademicki 2013/2014 trwa od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. i obejmuje:
1. SEMESTR ZIMOWY
- trwa od 1 października 2013 r. do 16 lutego 2014 r., w tym:
1) okres zajęć dydaktycznych – od 1 października do 22 grudnia 2013 r.
2) wakacje zimowe – od 23 grudnia 2013 r. do 6 stycznia 2014 r.
3) okres zajęć dydaktycznych – od 7 do 26 stycznia 2014 r.
4) zimowa sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna[*] – od 27 stycznia do 9 lutego 2014 r.
5) przerwa międzysemestralna – od 10 do 16 lutego 2014 r.
2. SEMESTR LETNI
- trwa od 17 lutego do 6 lipca 2014 r., w tym:
1) okres zajęć dydaktycznych – od 17 lutego do 16 kwietnia 2014 r.
2) wakacje wiosenne – od 17 do 23 kwietnia 2014 r.
3) okres zajęć dydaktycznych – od 24 kwietnia do 8 czerwca 2014 r.
4 letnią sesję zaliczeniowo-egzaminacyjną* – od 9 czerwca do 6 lipca 2014 r.
3. WAKACJE LETNIE
od 7 lipca do 30 września 2014 r.
Dodatkowy dzień wolny: 2 maja 2014 r.

§ 2

1. Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe odbywają się do:
1) 28 lutego 2014 r. – z zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej
2) 21 września 2014 r. – z letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.
2. Szczegółowe terminy egzaminów ustalają dziekani wydziałów.
3. Egzaminy nie mogą kolidować z zajęciami dydaktycznymi.
4. Okres od 22 września do 30 września 2014 roku przeznaczony jest na załatwienie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2013/2014 i rozpoczęciem roku akademickiego 2014/2015.

§ 3

Pismo okólne wchodzi w życie z dniem podpisania.
[*] w tym terminie odbywają się wszystkie programowe zaliczenia i egzaminy (tzw. pierwsze podejście)