Opłaty i finansowanie

Opłata za studia dla edycji I wynosi 6 500 zł. 

Osoby posiadające Kartę Absolwenta objęte są następującymi ofertami specjalnymi:

  • dla posiadaczy Karty Absolwenta UMCS - zniżka 10%,
  • dla rodzin posiadaczy Karty Absolwenta (mąż/żona, dzieci) – zniżka 5%.

Dodatkowo możliwe jest uzyskanie wsparcia w finansowaniu studiów (szczegóły w linkach poniżej):

Nr konta dla edycji I:  71 1030 1999 2408 3270 0014 8201

Opłata za studia obejmuje zajęcia dydaktyczne, materiały dydaktyczne, przerwy kawowe oraz lunch, dwa wyjazdy studyjne, konsultacje z opiekunami merytorycznymi kierunku.