ZARZĄDZENIE Nr 24/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych i doktoranckich oraz za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną, przeprowadzone przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku akademickim 2018/2019

ZARZĄDZENIE Nr 25/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne wnoszone przez cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich oraz studiach trzeciego stopnia

ZARZĄDZENIE Nr 21/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych i doktoranckich oraz za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną przeprowadzone przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w roku akademickim 2017/2018.

UCHWAŁA Nr XXIV – 1.9/16 Senatu Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII - 9.6/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych i doktoranckich.