Opłaty

Udział w III edycji Akademii Biznesu UMCS jest odpłatny. Koszt uczestnictwa wynosi odpowiednio:

  1. studenci i doktoranci:  100 zł
  2. pracownicy i absolwenci (z Kartą Absolwenta UMCS) 200 zł

Wpłaty należy dokonać na rachunek:

mBank S.A. O/Lublin

nr 92 1140 1094 0000 2905 1600 1280

z dopiskiem: Akademia Biznesu UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 

 

Do dnia 10 stycznia 2019 r.

 

Cena obejmuje: 

  • uczestnictwo w 3 dniach zajęć
  • indywidualne konsultacje z mentorami (1h)
  • certyfikat uczestnictwa w III edycji Akademii Biznesu.