Opłata rekrutacyjna

1. Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł (na większość kierunków) lub 100 zł (na kierunki: Logopedia z audiologią oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna) lub 150 zł (na kierunki prowadzone na Wydziale Artystycznym). Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na numer konta bankowego podany na Twoim profilu w systemie IRK. Opłaty należy dokonać do dnia określonego w terminarzu kierunku. Opłata rekrutacyjna jest pobierana od każdego, wybranego kierunku studiów i nie podlega zwrotowi, nawet w przypadku niezakwalifikowania się kandydata.

2. Ile trwa zaksięgowanie opłaty rekrutacyjnej?

Zaksięgowanie wpłat trwa do 7 dni roboczych. W ciągu tego czasu płatność powinna zostać zaksięgowana, a informacja o tym pojawi się na profilu kandydata na stronie IRK.

UWAGA! Przy procesie rekrutacji liczy się termin dokonania przelewu, a nie jego zaksięgowania. Oznacza to, że przelewu można dokonać nawet w dniu zakończenia internetowej rejestracji.

Jeżeli w momencie składania dokumentów kandydat nie ma jeszcze zaksięgowanej opłaty na swoim profilu na stronie IRK, zobowiązany jest do posiadania potwierdzenia przelewu.

3. Skąd wziąć dane do przelewu? 

Dane do przelewu znajdują się na profilu kandydata w systemie IRK.

4. Czy opłatę rekrutacyjną mogę opłacić z konta internetowego? Czy przelew może być dokonany z konta internetowego mamy, taty, koleżanki lub kolegi?

Opłatę rekrutacyjną można zapłacić m.in. na poczcie. Po kliknięciu na „drukuj przelew” zostanie pobrany blankiet złożony z czterech pól. Wystarczy opłacić jedno. Opłatę rekrutacyjną można również opłacić przez konto internetowe, przy czym właścicielem rachunku bankowego nie musi być sam kandydat. Najważniejsze, aby zgadzał się numer konta, na który są wpłacane środki. 

5. Skąd uczelnia będzie wiedziała, że to ja wpłaciłem/-am pieniądze?

Każdy kandydat ma swój własny, indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać wszelkie należności związane z procesem rekrutacji. W związku z tym nie należy dokonywać opłaty rekrutacyjnej dwóch osób na ten sam numer konta.