Opłata konferencyjna i rejestracja

Pracownicy uczelni:
  • opłata wczesna (do 1 czerwca 2015 r.): 350 PLN / 90 EUR
  • opłata zwykła (do 30 czerwca 2015 r.): 450 PLN / 115 EUR
Doktoranci:
  • opłata wczesna (do 1 czerwca 2015 r.): 250 PLN / 65 EUR
  • opłata zwykła (do 30 czerwca 2015 r.): 350 PLN / 90 EUR

Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, kawę/herbatę podczas konferencji i wspólną kolację we czwartek 24 września .

Odbiorca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Marii-Curie Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Adres banku:
mBank SA O/Lublin
ul. Krakowskie Przedmieście 6
20-002 Lublin

 

Konto dla opłat w EUR: PL78 1140 1094 0000 2905 1600 1047

SWIFT CODE: BREXPLPWLUB
Bank Code: 11401094

tytułem : "PTJK 2015"

 

Konto dla opłat w PLN: 57 1140 1094 0000 2905 1600 1134

tytułem: "PTJK 2015"

 

UWAGA: Osoby, które chciałyby rozliczyć wpłatę w swoich instytucjach, prosimy o dokonanie jej za pośrednictwem uczelni – ze względów formalnych faktura może zostać wystawiona tylko na płatnika.

Załączniki