Opis kierunku

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

2-letnie studia stacjonarne drugiego stopnia, magisterskie

profil ogólnoakademicki

specjalność prowadzenie zespołów

Na program studiów składają się przedmioty poszerzające wiedzę muzyczną i pedagogiczną, nabytą na studiach I stopnia; pogłębiające umiejętności wykonawcze; rozwijające umiejętności związane z organizacją życia muzycznego i promocją kultury; przedmioty specjalnościowe.

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.