Opis kierunków

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA:

RUSYCYSTYKA

nauka języka rosyjskiego także od podstaw

  • Specjalność: „język rosyjski w biznesie”
  • Specjalność: „język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego”

Rekrutacja na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

UKRAINISTYKA

nauka języka ukraińskiego także od podstaw

  • Specjalność: „język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznej”
  • Specjalność: "język ukraiński w biznesie"

Rekrutacja na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

BAŁKANISTYKA

  • Język bułgarski z drugim językiem bałkańskim (chorwacki, grecki, rumuński, serbski)

Rekrutacja na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

 

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA:

RUSYCYSTYKA

  • Specjalność: „tłumaczeniowa”

Postępowanie kwalifikacyjne ma formę konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie filologii rosyjskiej (kryterium podstawowe) lub innego kierunku studiów przy udokumentowanej znajomości języka rosyjskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

UKRAINISTYKA

  • Specjalność: „tłumaczeniowa”

Postępowanie kwalifikacyjne ma formę konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie filologii ukraińskiej (kryterium podstawowe) lub innego kierunku studiów przy udokumentowanej znajomości języka ukraińskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.