Opis

Kurs nauki języka polskiego trwa 60 godz. i przeznaczony jest dla obcokrajowców (30 godz. w sem. zimowym oraz 30 godz. w sem. letnim). Dedykowany jest studentom i doktorantom cudzoziemcom oraz zagranicznym pracownikom naukowo-dydaktycznym i realizowany w trzech grupach ćwiczeniowych (po 25 osób w grupie).  Kurs ma miał charakter podstawowy i docelowo umożliwia nabycie biegłości językowej na poziomie min. A1.

Celem kursu jest wykształcenie u grupy docelowej kompetencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiającej im porozumiewanie się w języku polskim w typowych sytuacjach życiowych z naciskiem na sytuacje związane z funkcjonowaniem na uczelni (umiejętność rozumienia wypowiedzi rozmówcy, samodzielne formułowanie wypowiedzi w mowie i w piśmie).