Opis

Realizacja Orientation Days polega na zorganizowaniu dla studentów i doktorantów cudzoziemców rozpoczynających studia na UMCS szeregu spotkań i wydarzeń, których celem jest wdrożenie ich do funkcjonowania w nowym środowisku. Cykl spotkań obejmujee tematy związane między innymi z: zapoznaniem z władzami Uczelni i poszczególnych wydziałów, zasadami obwiązującymi na Uczelni, zapoznaniem z innymi studentami studiującymi już na UMCS oraz pracownikami, z którymi będą mieli codzienną styczność (zarówno z kadrą akademicką, jak i administracyjną). W części spotkań przewidywany jest również udział kadry z zagranicy.


W ramach Orientation Days przewidziane są:

  • spotkanie z przedstawicielami różnych jednostek UMCS (dziekanaty, Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych, Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, Centrum Brytyjskie, Biblioteka),
  • spotkanie z przedstawicielami organizacji zrzeszających studentów na UMCS (Erasmus Student Network, Samorząd Studentów),
  • spotkanie z przedstawicielami Policji odnoszące się do kwestii bezpieczeństwa,
  • Welcome to Poland – spotkanie nt. Polski, polskich tradycji i zwyczajów,
  • International Warm-Up – zabawy zapoznawczo-integracyjne,
  • spotkania informacyjne na Wydziałach nt. procesu kształcenia, zapoznanie z wydziałowymi opiekunami, akademicki savoir-vivre,
  • zwiedzanie kampusu uniwersyteckiego,
  • wycieczka krajoznawcza po Lublinie i okolicach (zwiedzanie Starego Miasta, Muzem Wsi Lubelskiej, Centrum Spotkania Kultur, Ogród Botaniczny UMCS).