Opis

Multicultural Days to cykl 6 wydarzeń informacyjno-kulturalnych ukazujących wielokulturowość Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 4 wydarzenia prezentują kraje pochodzenia cudzoziemców przebywających w UMCS, zaś 2 wydarzenia  poświęcone są kulturze i zwyczajom w Polsce, tzw. „Welcome to Poland”.

4 spotkania (dwa w roku 2018/2019 i dwa w roku 2019/2020) będą poświęcone zapoznaniu z kulturą krajów, z których pochodzą studenci zagraniczni UMCS. Podczas cyklu tych spotkań studenci będą mieli szansę przybliżyć obyczaje i tradycję swojego rodzimego kraju społeczności uniwersyteckiej.
W ramach wydarzenia przewidziane są:
• prezentacja na temat państwa,
• warsztaty kulinarne,
• warsztaty „Do It yourself”.


2 wydarzenia „Welcome to Poland” obejmują:
• spotkanie pierwsze – Prezentacja kuchni polskiej
• spotkanie drugie – prezentacja polskiej kultury i sztuki

 

Cykl spotkań ma być pomostem łączącym studentów zagranicznych z ogółem społeczności akademickiej, pełnić rolę edukacyjną oraz przyczynić się do promowania różnorodności jako wartości cenionej na Uczelni, wzbogacającej środowisko akademickie i lokalne. Studenci i kadra z zagranicy będą mieli szansę na lepsze poznanie tradycji i kultury Polski, z możliwością zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Spotkania będą miały charakter otwarty, natomiast udział w warsztatach będzie wymagał wcześniejszych zapisów.