Opis

W ramach zadania wykonane są dwie animacje instruktażowe w języku angielskim, skierowane do studentów i pracowników zagranicznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Animacje dotyczą posługiwania się internetowymi systemami obsługi studentów UMCS - systemem USOS oraz systemem korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej.

Głównym celem animacji jest poinformowanie studentów i pracowników zagranicznych o obowiązku i formach korzystania z ww. systemów, a także możliwościach i ułatwieniach jakie oferują te systemy. Animacje są osadzone na portalu internetowym oraz praformach społecznościowych UMCS.