Opis

Pięć filmów instruktażowych w języku angielskim (lektor+napisy) dedykowanych jest studentom, doktorantom i kadrze zagranicznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Celem filmów instruktażowych (video tutoriali) jest zapewnienie równego dostępu do informacji, sprzyjanie lepszej orientacji oraz szybszej aklimatyzacji studentów zagranicznych na uniwersytecie.

Tutoriale w postaci video to krótkie filmy instruktażowe, które w zwięzły i przejrzysty sposób przestawiają w
jaki sposób studenci mogą korzystać z zasobów, narzędzi oraz usług dostępnych na Uniwersytecie. Instruktaż polega na ukazaniu poszczególnych sytuacji poprzez ich odegranie, tj. symulację. 

Tematy filmów to:

  1. Jak radzić sobie ze stresem? – wsparcie psychologiczne na UMCS,
  2. Korzystanie z oferty Akademickiego Centrum Kultury Fizycznej,
  3. Elektroniczna Legitymacja Studencka - czym jest i w jaki sposób z niej korzystać,
  4. Korzystanie z miejsc w Domach Studenckich UMCS,
  5. Rodzaje spraw załatwianych w dziekanacie.


Instruktaże filmowe będą stanowić integralną część systemu obsługi studentów zagranicznych. Będą dostępne online w serwisie głównym UMCS (zostaną osadzone na portalu internetowym oraz platformach społecznościowych UMCS) stanowiąc zbiór podstawowych wskazówek dotyczących życia akademickiego i procesu kształcenia.