Opis

Wayfinding Design to koncepcja systemu kierowania ruchem użytkowników w obiektach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za pomocą informacji wizualnej, z uwzględnieniem potrzeb osób anglojęzycznych. Oznaczenia w języku angielskim są przygotowane dla dwóch rodzajów obiektów UMCS w ramach bazy socjalno-bytowej: domów studenckich oraz centrum kultury fizycznej. Z obiektów tych korzystają studenci, doktoranci i kadra zagraniczna UMCS.

Na realizację zadania składają się następujące czynności:

  1. Zlecenie opracowania systemu identyfikacji wizualnej wewnętrznej Uczelni obejmującego system oznakowań graficznych budynków UMCS. 
  2. Wykonanie, dostawę i montaż ujednoliconego systemu oznaczeń w domach studenckich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz w Centrum Kultury Fizycznej UMCS.

W celu zachowania spójności systemu, materiały są przygotowane w języku angielskim.