Opis

Szkolenia przeznaczone są dla pracowników akademickich realizujących zajęcia dla cudzoziemców w celu podniesienia jakości kształcenia na kierunkach anglojęzycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracownicy są kierowani na szkolenia na podstawie przeprowadzonej wcześniej rekrutacji. Szkolenia językowe będą się kończyć certyfikowanym egzaminem językowym IELTS z języka angielskiego. Warunkiem ukończenia szkolenia jest uzyskanie wyniku z ww. egzaminu na poziomie 6,5 lub wyższym.

Pozytywnym rezultatem przeprowadzonych szkoleń ifnormacja dla studentów zagranicznych, iż pracownicy UMCS posiadają odpowiednią wiedzę i biegłość językową. Uniwersytet przeprowadzi dwie edycje rekrutacji w ramach których 10 pracowników naukowo-dydaktycznych UMCS uzyska certyfikaty językowe IELTS.