Opiekunowie praktyk

Germanistyka

Praktyki nauczycielskie:
dr Jolanta Sękowska

Praktyki zawodowe:
dr Beata Kasperowicz-Stążka

Lingwistyka

Praktyki nauczycielskie:
dr hab. prof. UMCS Jarosław Krajka, dr Monika Janicka, dr Zoja Kuca, mgr Maria Bąk

Praktyki tłumaczeniowe:
studia 1.stopnia: mgr Konrad Szulga
studia 2.stopnia: mgr Paweł Kozłowski
Translacja konferencyjna: mgr Edyta Załubiniak