Opiekunowie lat

Wykaz opiekunów lat na rok akademicki 2021/2022
studia stacjonarne I°

  studia stacjonarne II°

studia niestacjonarne I°

Kierunek

I rok

II rok

Fiananse i rachunkowość

dr Anna Budzyńska

dr Małgorzata Kamieniecka, prof. UMCS

Logistyka

____________________

dr Grzegorz Kwiatkowski

studia niestacjonarne II°

Kierunek

I rok

II rok

Logistyka

dr Bożena Oleszko-Kurzyna

dr Jarosław Banaś