Opiekunowie kierunków studiów

Opiekunowie STUDIÓW w roku akademickim 2021/2022 r. - jeśli masz jakiś problem albo inicjatywę związaną ze swoimi studiami możesz zgłosić się bezpośrednio do twojego opiekuna. 

KIERUNEK Opiekun
Historia I°

dr hab. Mariusz Ausz

dr Kamil Jakimowicz
Historia II° dr Anna Obara-Pawłowska 
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi  I°    dr hab. Tomisław Giergiel
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi  II°   
Turystyka historyczna I° dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel

 

Przydatne linki: