Olimpiada Matematyczna

Olimpiada Matematyczna - Przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie działa Komitet Okręgowy Olimpiady Matematycznej, skład którego powołuje Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego, a od czterech lat wspólnie Oddziały Lubelski i Rzeszowski. Kadencja Komitetu trwa 4 lata. Komitet organizuje zawody I i II stopnia; III stopień zawodów organizuje Komitet Główny Olimpiady Matematycznej. Komitet w Lublinie swym działaniem obejmuje dwa województwa: lubelskie i podkarpackie. Zadania, rozwiązania, informacje na stronie internetowej: http://www.om.edu.pl/
Przewodniczący Komitetu Okręgowego: dr hab. Wiesław Zięba, prof. UMCS, Instytut Matematyki UMCS.
e-mail: wieslaw.zieba@poczta.umcs.lublin.pl