Olimpiada literatury i języka polskiego

Komitet Okręgowy w Lublinie
Przewodnicząca – prof. dr hab. Elżbieta Rzewuska
Sekretarz – mgr Barbara Smutek

Adres do korespondencji:
Zakład Teatrologii (pok. 231 NH)
Instytut Filologii Polskiej UMCS
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin.

W każdym roku szkolnym organizowane są w Instytucie Filologii Polskiej UMCS warsztaty bądź wykłady oraz konsultacje dla uczestników Olimpiady. Informacje można uzyskać na bieżąco pod nr tel. (81) 537-51-90 (sekretariat IFP) lub u osób wskazanych powyżej jako członkowie Komitetu Okręgowego OLiJP w Lublinie.

Więcej informacji na stronie ogólnopolskiej:
www.olijp.pl