Olimpiada literatury i języka polskiego

Komitet Okręgowy w Lublinie
Przewodniczący – dr hab. Aleksander Wójtowicz

Sekretarz – mgr Barbara Smutek

Adres do korespondencji:

dr hab. Aleksander Wójtowicz
Instytut Filologii Polskiej
pl. M.Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin

W każdym roku szkolnym organizowane są w Instytucie Filologii Polskiej UMCS warsztaty bądź wykłady oraz konsultacje dla uczestników Olimpiady. Informacje można uzyskać na bieżąco pod nr tel. (81) 537-51-90 (sekretariat IFP) lub u osób wskazanych powyżej jako członkowie Komitetu Okręgowego OLiJP w Lublinie.

Więcej informacji na stronie ogólnopolskiej:
www.olijp.pl