Olimpiada Fizyczna

Olimpiada Fizyczna jest organizowana corocznie od roku 1950 przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej ma siedzibę w Instytucie Fizyki, z którym współpracuje.
I etap - korespondencyjny - polega na rozwiązaniu 15 krótkich zadań oraz trzech trudniejszych i dwu zadań doświadczalnych. Rozwiązania są przesyłane do komitetu okręgowego.
II etap - okręgowy - odbywa się w Instytucie Fizyki UMCS,
III etap - ogólnopolski - odbywa się w Warszawie.
Spośród kilkudziesięciu uczestników II etapu w okręgu lubelskim około pięciu uczniów walczy o laury w finale. Zadania, rozwiązania, informacje na stronie internetowej: www.kgof.edu.pl