Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Małoletni w procesie karnym"

1 czerwca 2021 r. odbyła się w trybie zdalnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Małoletni w procesie karnym”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Kryminalistyki i Prawa Dowodowego we współpracy z Katedrą Postępowania Karnego UMCS. W wydarzeniu wzięli udział prelegenci z różnych ośrodków akademickich i instytucji badawczych z Polski.

Wydarzenie zostało otwarte przez prof. dr. hab. Arkadiusza Berezę – prorektora ds. ogólnych UMCS. W panelu eksperckim głos zabrali: prof. dr hab. Katarzyna Dudka – Kierownik Katedry Postępowania Karnego UMCS, prok. Małgorzata Duszyńska – ze Stowarzyszenia „Lex super omnia”, mgr Katarzyna Osiak-Krynicka – asystentka w Katedrze Postępowania Karnego UMCS oraz p. Paulina Masłowska – przedstawicielka Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Temat konferencji jest niezwykle ważny, gdyż rocznie ponad 10 tysięcy dzieci pada ofiarą przestępstw. Doświadczenie krzywdzenia przez dziecko zaliczane jest do jednych z największych zagrożeń jego rozwoju, zdrowia i bezpieczeństwa, a konsekwencje mogą determinować całe życie osoby skrzywdzonej. Jeżeli fakt pokrzywdzenia małoletniego czynem zabronionym zostanie zgłoszony organom ścigania, będzie się to wiązało z możliwością jego w procesie karnym, a przede wszystkim z przesłuchaniem w charakterze świadka. Niezwykle istotnym jest jego udział w procesie karnym nie prowadził do powtórnej wiktymizacji. Stąd konieczność właściwego przygotowania pracowników wymiaru sprawiedliwości do pracy z tym szczególnym typem uczestnika, jakim jest małoletni. Wbrew powadze sytuacji tematyka ta nie zyskuje należytej uwagi, co niesie za sobą ryzyko niewłaściwego podejścia osób związanych z wymiarem sprawiedliwości do dzieci. Konferencja miała na celu zwrócenie uwagi na istotną problematykę udziału i roli małoletniego w procesie karnym oraz szerzenie znaczenia, poruszania i nagłaśniania powyższej problematyki.

Konferencja została objęta patronatem Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego, Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Pana Piotra Wójcika – Prezydenta Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, Polskiego Radia Lublin oraz Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego WPiA UMCS.

Autor: mgr Katarzyna Osiak-Krynicka

    Aktualności

    Autor
    Agnieszka Stańczak
    Data dodania
    2 czerwca 2021