Ogłoszenia Wydziałowej Komisjii Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Humanistycznego UMCS

informuje,

że

odbędą się wybory senatora do Senatu UMCS w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni

 • w Instytucie Archeologii: w dniu 24 czerwca 2020 r. o godz. 10.15 w sali nr 20 w starym budynku Wydziału Humanistycznego UMCS,
 • w Instytucie Filologii Polskiej: w dniu 24 czerwca 2020 r. o godz. 14.30 w Dużej Auli Wydziału Humanistycznego UMCS,
 • w Instytucie Historii: w dniu 24 czerwca 2020 r. o godz. 8.30 w Dużej Auli Wydziału Humanistycznego UMCS,
 • w Instytucie Nauk o Kulturze: w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 11.00 w Dużej Auli Wydziału Humanistycznego UMCS
 • w Instytucie Neofilologii: w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 9.00 w Dużej Auli Wydziału Humanistycznego UMCS

oraz

odbędą się wybory senatora do Senatu UMCS w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na innych stanowiskach niż profesor lub profesor uczelni

w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 13.00 w Dużej Auli Wydziału Humanistycznego UMCS

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że kandydatów na senatorów będzie można zgłaszać na zebraniu wyborczym.

Kandydatem na senatora może być osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie była karana karą dyscyplinarną;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 • nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

  

Wydziałowa Komisja Wyborcza

  Aktualności

  Data dodania
  17 czerwca 2020