Wybory elektorów: niesamodzielni pracownicy nauki

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

informuje, że

w dniu 11 marca 2020 r. (środa)
o godzinie 10.30

w Sali Audytoryjnej (0131 B)

odbędą się wybory elektorów do Kolegium Elektorów
 Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kadencję 2020-2024

w grupie pozostałych nauczycieli akademickich
 (bez tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego)
zatrudnionych na Wydziale Biologii i Biotechnologii
oraz Centrum ECOTECH-COMPLEX

Komisja Wyborcza informuje, że kandydaci na elektorów
będą zgłaszani na zebraniu
Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć oświadczenie
 o spełnianiu wymagań określonych w art. 20 ust. 1
pkt 1-5 i 7 ustawy (oświadczeniem o posiadaniu biernego prawa wyborczego)
oraz pisemną zgodę kandydata na kandydowanie.

Załączniki

    Ogłoszenia wyborcze

    Data dodania
    27 lutego 2020