Ogłoszenie dla pracowników samodzielnych

Komisja Wyborcza na WE UMCS

informuje

że

w dniu 19 marca 2020 roku o godz. 9.30
w Auli III

odbędą się wybory elektorów
do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kadencję 2020-2024
w grupie nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnionych na WE

Komisja Wyborcza informuje, że kandydaci na elektorów
będą zgłaszani na zebraniu

Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy (oświadczeniem o posiadaniu biernego prawa wyborczego) oraz pisemną zgodę kandydata na kandydowanie.

 

Komisja Wyborcza na WE UMCS

Załączniki

    Ogłoszenia wyborcze

    Data dodania
    25 lutego 2020