Ogłoszenie dla pracowników niesamodzielnych

Komisja Wyborcza na WE UMCS

informuje

że

w dniu 19 marca 2020 roku o godz. 10.30
w Auli III

odbędą się wybory elektorów
do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kadencję 2020-2024
w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (bez tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego) zatrudnionych na WE

Komisja Wyborcza informuje, że kandydaci na elektorów
będą zgłaszani na zebraniu

Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy (oświadczeniem o posiadaniu biernego prawa wyborczego) oraz pisemną zgodę kandydata na kandydowanie.

 

Komisja Wyborcza na WE UMCS

Załączniki

    Ogłoszenia wyborcze

    Data dodania
    25 lutego 2020