VI Międzyuczelniana Konferencja Prawnicza – rejestracja

mgr Ewa Orłowska

05.02.2018

studenci WPiA

rejestracja na

VI Międzyuczelnianą Konferencję Prawniczą

w języku angielskim

http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,61,vi-miedzyuczelniana-konferencja-prawnicza-w-jezyku-angielskim,60466.chtm

ZAPRASZAMY!