TOEIC (16.12.18) – są już wyniki. Proszę kontaktować się z Sekretariatem CNiCJO.

mgr Ewa Orłowska

06.01.2018

Termin dokonywania wpłat za certyfikaty – do 28 stycznia 2018  (wraz z dostarczeniem dowodu wpłaty do sekretariatu CNiCJO) 250 zł

Opłat za certyfikat z imieniem, nazwiskiem, adresem kandydata (a nie osoby wpłacającej) oraz dopiskiem Certyfikat TOEIC - należy dokonywać na następujące konto:

UMCS CNiCJO BRE S.A. O/LUBLIN

24 1140 1094 0000 2905 1600 1146