I rok BIOLOGII: CHEMIA ORGANICZNA - ćwiczenia wstępne

dr Renata Bancerz

12.02.2019

Ćwiczenia wstępne z chemii organicznej  dla studentów I roku biologii wszystkich specjalności odbędą się w dniu 26 lutego 2019 roku w sali 254 B zgodnie z harmonogramem:

1. godz. 9.00 - biologia nr 1-11

2. godz. 9.45 - biologia nr 12-23

3. godz. 11.00 - biologia medyczna nr 13-24

4. godz. 11.45 - biologia medyczna nr 25-37

5. godz. 12.30 - bioanalityka nr 1-15

6. godz. 13.15 - biologia medyczna nr 1-12