Aktualizacja treści na stronie Wydziału Biologii i Biotechnologii

mgr inż. Rafał Sosiński

01.02.2016

W celu aktualizacji treści umieszczonych na stronie Wydziału Biologii i Biotechnologii proszę o kontakt pod adresem e-mail: rafal.sosinski@umcs.pl lub pod numerem telefonu 537 59 86.