Oferty wspólnego aplikowania o granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania się z ofertami wspólnego aplikowania o granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie. Do 14 września 2016 r. trwa nabór wniosków o stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020. W związku z tym uczelnie, jednostki badawcze i przedsiębiorstwa na całym świecie poszukują doświadczonych naukowców, chętnych do wspólnego aplikowania o grant.

Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe mają na celu rozwój kariery doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w sektorze akademickim lub pozaakademickim w Europie i/lub poza jej granicami. Aplikować mogą badacze z czteroletnim doświadczeniem naukowym (po uzyskaniu tytułu magistra), bądź uzyskanym tytułem doktora. Minimalny okres trwania stypendium to 12 miesięcy. W ramach projektu można zaplanować realizację części działań (oddelegowanie do 6 miesięcy) w innej europejskiej instytucji z sektora pozaakademickiego lub akademickiego w zależności od rodzaju pierwszej instytucji.

Stypendia indywidualne obejmują dwa typy projektów:

  • European Fellowships umożliwiające realizację w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym z H2020 grantu trwającego 12-24 miesięcy. W ich ramach dostępne są także granty związane z powrotem do kariery naukowej po co najmniej 12 miesięcznej przerwie oraz granty reintegracyjne umożliwiające powrót naukowcom do Europy.
  • Global Fellowships dają możliwość realizacji grantu najpierw w kraju trzecim (od 12-24 miesięcy), a następnie obowiązkowy 12 miesięczny powrót do Europy.

Oferty wspólnego aplikowania o granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie:

University of Wolverhampton, Wielka Brytania, dziedzina: religia, termin przesyłania ofert: 29 lipca 2016 r.

Biomedical Research Institute of Bellvitge (IDIBELL), Hiszpania, dziedziny: biologia, neurologia, medycyna, termin przesyłania ofert: 17 sierpnia 2016 r.

University of Roehampton, Wielka Brytania, dziedzina: inżynieria biologiczna, brak terminu

University of Padova, Włochy, wszystkie dziedziny, brak terminu

The Spanish National Research Council (CSIC), Hiszpania, dziedziny: inżynieria biomedyczna, fizyka, brak terminu

Zachęcamy do nawiązania kontaktu z powyższymi ofertodawcami!


Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 54 58 (98)
e-mail: magdalena.pokrzycka@umcs.pl; marlena.wosiak@umcs.plolga.pliszczynska@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    4 sierpnia 2016