starszy specjalista - kierownik zespołu

Data dodania
13.11.2020
Rodzaj stanowiska
Stanowisko administracyjne
Jednostka
Kwestura
Termin składania ofert
30.11.2020
Opis

1.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) planowanie i koordynacja pracy podległych pracowników;

2) bieżąca kontrola dokumentów księgowych pod kątem legalności, rzetelności i prawidłowości  oraz zakresu odliczenia podatku VAT naliczonego;

3) rozliczanie podatku VAT, CIT oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie;

4) nadzór nad sprawozdawczością do GUS;

5) nadzór merytoryczny nad systemami informatycznymi w zakresie obszaru działań Zespołu Księgowości Finansowej;

6) udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych Uczelni;

 

2. Niezbędne wymagania:

     1)wykształcenie wyższe ekonomiczne

     2)doświadczenie zawodowe 5 lat

     3)doświadczenie w pracy na pokrewnym stanowisku kierowniczym 2 lata

     4) praktyczna znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego, 

      w szczególności podatku VAT i CIT;

     5) znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, zamówieniach publicznych;

     6) mile widziana znajomość przepisów z zakresu finansowania szkolnictwa wyższego;

     7) mile widziana znajomość systemu SAP ERP;

     8) praktyczna znajomość pakietu MS Office;

     9) wysokie umiejętności interpersonalne, samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność

    10) zdolności analityczne;

 

3. Dodatkowe wymagania:

a)     doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

b)     umiejętność pracy pod presją czasu

c)     otwartość na nowe działania, obsługa programu SAP

Oferujemy

a) stabilne warunki zatrudnienia;

b) bogaty pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie do ubezpieczenia, dofinansowanie do wypoczynku, świadczenia dla dzieci, pożyczki mieszkaniowe itp.);

c) możliwość rozwoju (szkolenia i dofinansowanie do podwyższania kwalifikacji zawodowych);

d) ciekawą i pełną wyzwań pracę w zaangażowanym zespole;

e) przyjazne środowisko pracy.

Wymagane dokumenty

a) szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),


b) list motywacyjny,


c) kserokopię dokumentów poświadczających wykształcenie,


d) kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,


e) oryginał kwestionariusza osobowego,


f) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

Miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w Kancelarii UMCS, 20-031 Lublin, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko” Starszego specjalisty – kierownika zespołu w terminie do dnia  30 listopada 2020 r .

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)”

Oferty pracy na UMCS