Oferty pracy na UMCS

wykładowca
Stanowisko dydaktyczne
Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii Instytutu Nauk Biologicznych na Wydziale Biologii i Biotechnologii
07.07.2022
adiunkt
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Katedra Genetyki i Mikrobiologii Instytutu Nauk Biologicznych na Wydziale Biologii i Biotechnologii
07.07.2022
wykładowca
Stanowisko dydaktyczne
Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS
06.07.2022
adiunkt
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Katedra Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa
05.07.2022
asystent
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Katedra Muzyki Jazzowej i Rozrywkowej w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym
05.07.2022
asystent
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Katedra Chemii Teoretycznej w Instytucie Nauk Chemicznych na Wydziale Chemi
04.07.2022
asystent
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Katedra Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji
04.07.2022
adiunkt
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Katedra Pedagogiki Instrumentalnej i Teorii Muzyki w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym
04.07.2022
wykładowca
Stanowisko dydaktyczne
Katedra Postępowania Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS
28.06.2022
profesor uczelni
Stanowisko badawczo-dydaktyczne
Instytut Archeologii na Wydziale Historii i Archeologii UMCS
27.06.2022
4