Starszy referent – 1 etat (k/m)

Numer referencyjny
847/2019
Data dodania
10.07.2019
Data ważności
23.07.2019
Rodzaj oferty
Praca stała
Branża
Administracja
Inne
Miejsce pracy
Lublin
Nazwa Firmy
Lubelski Oddział Wojewódzki
Dane kontaktowe

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Szkolna 16, 20 - 124 Lublin

Strona www
Wymagania wobec kandydatek i kandydatów
  1. wykształcenie minimum średnie;
  2. preferowane wykształcenie wyższe,przy czym przy wykształceniu średnim wymagane są 3 lata pracy zawodowejdokumenty:

       3. umiejętność obsługi aplikacji biurowych na poziomie co najmniej podstawowym,

       4. umiejętność poprawnego redagowania korespondencji urzędowej umiejętność obsługi urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka),

       5. predyspozycje psychofizyczne do pracy z interesantem, w tym komunikatywność i radzenie sobie w sytuacjach trudnych umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność dyspozycyjność

Zakres zadań
  • kontrola merytoryczna dowodów księgowych z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
  • prowadzenie korespondencji urzędowej w sprawach Wydziału,
  • udział w postępowaniach w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Sposób aplikowania

dokumenty aplikacyjne należy przesyłać listownie lub składać osobiście w zamkniętej kopercie oznaczonej dopiskiem: „REKRUTACJA NR 14/2019” w Kancelarii Oddziału (pok. nr 20)do 23 lipca 2019r. do godz. 16.00 - decyduje data wpływu do Oddziału

adres:

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Szkolna 16, 20 - 124 Lublin

Uwagi

Informacja o terminie i miejscu pierwszego etapu rekrutacji oraz o wyniku naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. Szkolnej 16

Przed zatrudnieniem kandydat musi spełnić warunki określone w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Informacje o kandydatach stanowią informację publiczną w zakresie art. 107b ww. ustawy Informacja dla kandydatów do pracy w Lubelskim OW NFZ dotycząca ochrony danych osobowych (RODO) czytaj tutaj

Informację o ukończonych kursach, szkoleniach proszę umieścić w kwestionariuszu osobowym lub w załączniku (w formie zestawienia), nie ma potrzeby dołączania kopii zaświadczeń.

Oferty pracy